Birds

 

Bird - (Dove)

9x6x7"

8 lbs.

 

 

Bird - (Eagle Small)

7x5x12"

 lbs.

 

 

 

 

Bird - (Cardinal/Blue Jay)

15x12x10"

9 lbs.

 

 

 

 

Bird - (3 Birds on a Limb-Mike,Ike & Izzy)

Singing Trio 18x6x9"

18 lbs.

 

 

Birds - (Tiny Double)

3x2x2"

1 lbs.

 

 

Bird - (Tiny Single Bird-Tina)

4x3x2"

1 lbs.

 

 

 

Bird - (Tiny Single Bird-Tweety)

3x2x3"

1 lbs.

 

 

Bird - (Puffy)

10x6x5"

9 lbs.

 

 

Bird - (Eagle-Wings Out)

47x26"

lbs.

 

 

 

 

Bird - (Eagle Medium)

15x12x19"

lbs.